Brekkeby Hageby

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 50

Total salgspris: 250 MNOK

Utbygger: Brekkeby AS

Ferdigstillelse: 01.05.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg