Blomkvartalet

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 85

Total salgspris: 316 MNOK

Utbygger: Trym Bolig

Ferdigstillelse: 01.06.2021

Prosjektleder: Fredrik Sundli