Bjerkaker sjøpark

Detaljer

Sted: Tromsø

Antall boliger: 69

Total salgspris: 271 MNOK

Utbygger: Barlindhaug Eiendom og Miliarium Bolig

Ferdigstillelse: 01.09.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg