Bjerkaker sjøpark

Detaljer

Sted: Tromsø

Antall boliger: 69

Utbygger: Barlindhaug Eiendom og Miliarium Bolig