Berger Hage

Detaljer

Sted: Lørenskog

Antall boliger: 192

Total salgspris: 840 MNOK

Utbygger: SPG Bakke Bolig Skårer AS

Ferdigstillelse: 01.03.2021

Prosjektleder: Benedikte von Tangen