Bekkegrenda

Detaljer

Sted: Bærum

Antall boliger: 11

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 01.06.2026

Prosjektleder: Fredrik Sundli