Bekkegrenda

Detaljer

Sted: Bærum

Antall boliger: 11

Utbygger: Profier