Bankløkka

Detaljer

Sted: Horten

Antall boliger: 61

Total salgspris: 364 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig

Ferdigstillelse: 31.03.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg