3050 Solsiden

Detaljer

Sted: Mjøndalen

Antall boliger: 40

Total salgspris: 140 MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 06.10.2020

Prosjektleder: Fredrik Sundli