1912

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 108

Total salgspris: 416 MNOK

Utbygger: BOB

Ferdigstillelse: 01.03.2019

Prosjektleder: Fredrik Sundli