Tilbakemelding

Hvis du ikke er fornøyd

Trinn 1: Ta opp saken med en av våre prosjektledere

Legg frem saken for en våre prosjektledere, forhåpentligvis kan vi finne en tilfredsstillende løsning for alle parter.

Kontakt en prosjektleder

Trinn 2: Send skriftlig klage til forsikringsselskapet

Dersom sikrede er uenig i forsikringsselskapet sin avgjørelse og saken ikke kan løses gjennom dialog.

Send en skriftlig klage til:

NBBL Fulltegningsforsikring
PB 452 Sentrum
0104 Oslo
Trinn 3: Finansklagenemda

Dersom sikrede er uenig i forsikringsselskapet sin avgjørelse kan klage sendes til Finansklagenemda (www.finkn.no)